Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念

  微距摄影并不是一项很难的拍摄题材,然而随着拍摄的人越来越多,它的魅力也渐渐不如从前。于是摄影师Ivelina Blagoeva别出心裁,将抽象观念带入微距的世界。他的作品画面简洁干净,晶莹剔透的水珠仿佛天空中点点的繁星。鲜艳的色彩,昆虫的助阵,让Ivelina Blagoeva的作品别有一番味道。 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念 Ivelina Blagoeva:微观世界玩的就是抽象概念

分享到: